Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu

Kolorowy pasek

zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2005

POWIATOWEGO INSWPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

z dnia 01 stycznia 2005r.


W sprawie ustalenia zasad przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej

Działając na podstawie art. 237 6oraz 237 7 Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:


§ 1


Wydanie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego zgodnie z zatwierdzonymi tabelami należności:


  • środki higieny osobistej dla pracowników biurowych w/g tabeli stanowiącej zał. nr 1

  • środki higieny osobistej dla pracowników obsługi w/g tabeli stanowiącej zał. nr 1

  • dostarczenie pracownikom obsługi odzieży i obuwia roboczego w/g tabeli stanowiącej zał. nr 2


§ 2


Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne wydaje się na wniosek inspektora BHP w okresie świadczenia pracy – po przepracowaniu przynajmniej 15 dni w miesiącu.


§ 3


Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAŁĄCZNIK NR 1.

DO ROZPORZĄDZENIA NR 1/05

z dnia 01 styczeń 2005r.


TABELA NALEŻNOŚCI


ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH – ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ

DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
Nazwa stanowiska

Rodzaj pracy

RĘCZNIK

MYDŁO

PAPIER TOALETOWY

HERBATA

Powiatowy Inspektor

mało brudząca

2/rok

2/kw

1 rolka/m-c

1/kw

Inspektor d/s kontroli i orzecznictwa

mało brudząca

2/rok

2/kw

1 rolka/m-c

1/kw

Inspektor d/s inspekcji i kontroli

mało brudząca

2/rok

2/kw

1 rolka/m-c

1/kw

Pracownik biurowy

mało brudząca

2/rok

2/kw

1 rolka/m-c

1/kw

Stażyści

mało brudząca

-

1/kw

1 rolka/m-c

1/półrocze

Przygotowanie do zawodu

mało brudząca

-

1/kw

1 rolka/m-c

1/półrocze


ZARZĄDZENIE NR 2/2005

POWIATOWEGO INSWPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

z dnia 4 stycznia 2005r.

W sprawie: Regulaminu przyznawania nagród Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pracownikom zatrudnionym w PINB.


Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 późn. zm. 414 ). oraz ustawą z dnia 24 lipca 1998 o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz. U. Nr 106 poz 668) oraz § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie administracji rządowej i pracowników innych jednostek jak również Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 (Dz. U. Nr 99 poz. 89) w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczególnych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej oraz Regulaminu organizacyjnego PINB.
ZARZĄDZAM§1.

Wprowadza się regulamin nagród Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pracownikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym w Lubaniu stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REGULAMIN PRZYZNANIA NAGRÓD

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYCH W PINB W LUBANIU§1.

 

  1. W granicach kwot ustanowionych na wynagrodzenie osobowe na dany rok Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznaje pracownikom nagrodę roczną za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

  2. Za pracowników w rozumieniu ust. 1 uznaje się :

a) pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony

b) pracowników zatrudnionych na czas określony, o ile umowa zawarta jest na co najmniej 6 miesięcy§2.

Nagroda Inspektora może być przyznana:

a) za dany rok – tzw. nagroda roczna

b) raz w roku przyznana pracownikom PINB z okazji ,,Dnia Budowlańca”


Nagrodę przyznaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podległym pracownikom, natomiast Starosta Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.§3.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznaje nagrody wymienione w rozporządzeniu pracownikowi, który:

  • wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest dyspozycyjny, kreatywny, lojalny, operatywny:

  • dokształca się z własnej inicjatywy:

  • podnosi umiejętności zawodowe, wyróżnia się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa;

  • przestrzega dyscypliny pracy;

  • podnosi wydajność i jakość swojej pracy, w sposób szczególny przyczynia się do prawidłowego i rzetelnego wykonania zadań PINB.
 

ZARZĄDZENIE NR 4/2005

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

z dnia 5 stycznia 2005r.
W sprawie: Ustalenia stawek obowiązujących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubaniu za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, niebędącego własnością pracodawcy, a używanego do celów służbowych oraz za 1 kilometr przebiegu w podróży samochodem osobowym, niebędącym własnością pracodawcy.Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. W sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. W sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1190)


zarządzam co następuje:§ 1


Ustalam stawki, obowiązujące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubaniu, za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, a używanego do celów służbowych oraz za 1 kilometr przebiegu za przejazd w podróży samochodem osobowym, niebędącym własnością pracodawcy w/g maksymalnej wysokości stawek określonych w w/w rozporządzeniu.


§2


Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubaniu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Metadane

Źródło informacji:Anna Krupowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Krupowicz
Data wprowadzenia:2006-06-29 14:15:06
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2006-06-29 14:22:35
Ilość wyświetleń:6572

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij